Mūsu stāsts

JURMALA AIRPORT atrodas bijušā armijas lidlauka teritorijā.

Vēstures avotos lidlauks tiek minēts sākot no 1939. gada, kā PSRS rezerves militārais lidlauks un kodolieroču noliktava.

 • 1939. gadā saskaņā ar Latvijai uzspiesto savstarpējo palīdzības līgumu PSRS izvieto savu aviāciju Latvijas lidlaukos. Nacistiskai Vācijai uzbrukot PSRS, lidlaukus nākas pamest, bet pēc kara šajos lidlaukos atkal ierodas PSRS lidmašīnas. Padomju armija sāk paplašināt vecos un būvēt jaunus lidlaukus.
 • 1941. – 1944. gadā lidlaukā  bāzējās Luftwaffe vienības.
 • 1944. – 1945. gadā lidlaukā apmetās Baltijas kara flotes (BKF) 668. jūras triecienaviācijas pulks.  
 • 1945. gada 06. augustā PSRS Tautas Aizsardzības Komisariāta karaspēka daļai Nr. 49800 tiek nodota lidlauka vajadzībām beztermiņa lietošanā zeme 225,4 ha platībā, kura atradās darba zemnieku beztermiņa lietošanā un zeme 84,6 ha platībā no valsts zemes fonda.
 • 1947. gadā 18. decembrī PSRS armija sāk paplašināt TUKUMA lidlauku, tiek iedalīti  602,4 ha  zemes ar LPSR MP lēmumu  Nr. 1047-c. Lidlauka teritorijā tika ierīkotas 23543. karaspēka daļas kodolieroču noliktavas. Karaspēka daļā dienēja 80 augstākā ranga militārpersonas un 22 apsardzes karavīri.  
 • 1952. gada 30. jūlijā LPSR MP izdot lēmumu Nr. 1509-pc par 32,2 ha zemes nodošanu PSRS armijas 18352. daļai,  lidlauka TUKUMS paplašināšanas.
 • 1960.gada beigās tiek izvietots Padomju Savienības  6.atsevišķās Ļeņingradas PGA 27.koprusa radiotehniskās brigādes (RTB) 23543 daļa un radiotehniskās brigādes (RTB)37741A daļa.
 • 1975. gads – izvietots  Baltijas kara flotes (BKF) 668.jūras triecienaviācijas pulks.  Līdz Padomju Savienības sabrukumam deviņdesmito gadu sākumā, tas kalpoja militārām vajadzībām.
 • Pēdējās padomju aviācijas daļas lidlauku TUKUMS pameta 1993. gada aprīlī. Padomju armijai atstājot Latviju, lidlauks tika izpostīts un ēkas izdemolētas.
 • 1992. gadā 11. septembrī ar LR Ministru Padomes lēmumu Nr.390 lidlauks Tukums nonāk LR Aizsardzības Ministrijas pārziņā.
 • 1992. gada 28. decembrī LR AM noslēdz lidlauka nomas līgumu ar agrorūpniecīsko uzņēmumu SIA “DURBE”, pēc kura uzņēmumam tika nodota lietošanā daļa lidlauka nekustamā īpašuma un zeme.
 • 1993. gada pavasarī lidlauks TUKUMS kļuva par Latvijas Gaisa spēku Tukuma rezerves lidlauku (TRL).  Tiek norīkoti lidlauka apsardzei 19 karavīri un 7 virsdienestnieki.
 • 2001. gada 31. jūlija MK rīkojums Nr.381 – lidlauks TUKUMS tiek nodots Tukuma rajona Smārdes pagasta pašvaldības īpašumā.  
 
 
2005. gada  15. martā dibina 
 
SIA "Tukums Airport" 
 
ATJAUNOŠANAS DARBI:
 
2005. – 2006. gads
 
 • lidlauka skrejceļa renovācija
 • 300 ha lidlauka teritorijas nožogošana ar 10 km garu žogu
2007. – 2008. gads 
 
 • pievedceļu būvniecība un renovācija
 • angāru un kapanieru renovācija
 • elektrības līniju un transformātora ierīkošana
 • degvielas uzpildes stacijas uztādīšana
 • lidlauka gaismas signālu sistēmas uzstādīšana
2009. – 2010. gads
 
 • renovācijas darbi tehniskajā  zonā
 • meteo iekārtu uzstādīšana
 • uzsākta pasažieru termināla ēkas celtniecība
2011. - 2012. gads
 
 • ILS sistēmas uzstādīšana
 • VOR/DME uzstādīšana
 • lidlauka gaismas signālu sistēmas sertificēšana
 • lidlauka manevrēšanas ceļu un peronu pārklāšana ar jauno asfalta segumu
 • lidlauka (TOWER) dispečera darba vietas aprīkošana ar nepieciešamo tehniku un rīkiem
 • nepieciešamās tehnikas iepirkumi inženiertehniskajam dienestam un virszemes apkalpošanas dienestam
2014-2020
 
 • Jauns pasažieru termināls ir gatavs lietošanai
 • Nodibināts "SKY ZOO" aviācijas muzejs
 • Ir saņemts ARFF ICAO Cat.5 sertifikāts
 • Visa nepieciešama dokumentācija un aprīkojums ir gatavi sertifikācijai pēc jauniem EASA standartiem
 • Notikuši divi vērienīgie aviācijas svētki (WOBA) Baltijas valstīs
 • Lidostā "Jurmala Airport" tika uzņemtas divas pasaules klases līmeņa filmas