SKY ZOO weapon exhibition soon

VĒSTURISKO IEROČU EKSPOZĪCIJA PROJEKTA “MILITĀRAIS MANTOJUMS” IETVAROS DRĪZUMĀ TIKS ATVĒRTA AVIĀCIJAS MUZEJA “SKY ZOO” APMEKLĒTĀJIEM

01-05-2023

Kā esam ziņojuši iepriekš, Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta  „Militārais mantojums” ietvaros, “Sky Zoo” aviācijas muzejā tiek veidota vēsturisko ieroču ekspozīcija, kurā apmeklētāju apskatei tiks izvietoti Pirmā un Otrā Pasaules kara laika dažāda veida šaujamieroči. 

Galvenie darbi nu jau ir padarīti – ir izgatavotas un lidostas “Jurmala Airport” telpās uzstādītas desmit ieroču ekspozīcijai paredzētās stikla vitrīnas. Vitrīnās tika izvietoti eksponāti, kas nozīmē, ka pavisam drīz, sākot jaunai sezonai, no 2023. gada  1. jūnija, ekspozīcija tiks atvērta aviācijas muzeja “Sky Zoo” apmeklētājiem!

Vairāk par projektu “Militārais mantojums”:

Projekta “Militārais mantojums” (Nr. Est-Lat 156 “Latvijas-Igaunijas kopīgā militārā mantojuma tūrisma produkts”) mērķis ir attīstīt militārā mantojuma tūrisma potenciālu Latvijas un Igaunijas teritorijā, izveidojot pievilcīgu un kopīgu militārā mantojuma tūrisma produktu vietējiem un ārvalstu tūristiem. Tā rezultātā tiks izveidots vienots Latvijas un Igaunijas militārā mantojuma tūrisma piedāvājums, pilnveidojot un atvērot apmeklētājiem militārā mantojuma vietas Latvijā un Igaunijā, kas liecina par abu valstu neatkarības iegūšanu un atjaunošanu laikā no Pirmā pasaules kara sākuma 1914. gadā līdz 1991. gadam.

Projektā pavisam piedalās 24 partneri no Latvijas un Igaunijas, vadošais partneris - Latvijas lauku tūrisma asociācija “Lauku Ceļotājs”. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programma. Projekta kopējais budžets ir 1 928 992,39 EUR, t.sk. ERAF Interreg Igaunijas-Latvijas programmas finansējums ir 1 639 643,53 EUR. Vēsturisko ieroču ekspozīcijas izveides izmaksas ir 9 994,68 EUR, t.sk. 8 495,48 EUR ir ERAF Interreg Igaunijas-Latvijas programmas finansējums.
 

Projekta tīmekļa vietne - militarais.celotajs.lv

Šī informācija atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība (ERAF Interreg Estonia-Latvia).